Privacybeleid (GDPR)

Laatst gewijzigd: 02-02-2024

Regenesys is toegewijd aan het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die aan haar wordt toevertrouwd, en is vastbesloten om de juiste bescherming en het juiste gebruik van persoonlijke gegevens die online worden verzameld (hierna aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen. We streven ernaar alleen persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig worden verstrekt door online bezoekers om informatie en/of diensten aan deze personen te verstrekken. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe we de persoonsgegevens die we verkrijgen verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 


 

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u ervoor kiest om deze te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt of zich aanmeldt voor bepaalde diensten. In sommige gevallen heeft u mogelijk al persoonsgegevens aan ons verstrekt. We kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om uw bedrijfsprofiel op te bouwen of aan te vullen, mogelijk in combinatie met informatie die we al over uw bedrijf hebben. Dit stelt ons in staat om u specifieke diensten aan te bieden. Uw persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen, als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, of als verdere verwerking is toegestaan op basis van privacywetgeving. We gebruiken ook uw persoonsgegevens om uw bezoek aan onze website zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten voortdurend te verbeteren. In sommige gevallen waar u zich aanmeldt voor bepaalde diensten, zoals het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief, slaan we tijdelijk uw e-mailadres op totdat we een bevestiging van u via e-mail ontvangen.

1.2 Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Regenesys verzamelt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer we aanvullende, optionele gegevens verzamelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat we dit doen. We kunnen de volgende typen persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Naam op sociale media
 • Informatie over uw browsegedrag, en mogelijk locatie- en andere cookie-informatie

Privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt ons in staat om persoonsgegevens te verwerken zolang we hiervoor een wettelijke basis hebben. Bovendien zijn we volgens deze wetgeving verplicht om u te vertellen wat deze grondslag is. We verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende beginselen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: waar we uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen
 • Wettelijke verplichting: waar we uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij het indienen van een subsidieaanvraag, het bijhouden van subsidieprojectgegevens, of het verstrekken van informatie aan een overheids- of rechtshandhavingsinstantie
 • Gerechtvaardigd belang: we verwerken uw persoonsgegevens als dit in ons gerechtvaardigd belang is voor bedrijfsactiviteiten en hun optimalisatie, zolang uw belangen deze niet overstijgen
 • Uw toestemming: In sommige gevallen vragen we u om specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens op deze manier alleen als u hiermee instemt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Regenesys via info@regenesys.nl.

Voorbeelden van de hierboven genoemde ‘gerechtvaardigde belangen’ zijn:

 • Informatie en/of diensten verstrekken aan individuen die onze website bezoeken
 • Fraude of criminele activiteiten voorkomen en onze IT-systemen beschermen
 • De bezoeker voorzien van een op maat gemaakte online ervaring en de prestaties, bruikbaarheid en effectiviteit van onze online activiteiten verbeteren
 • Onze marketingactiviteiten uitvoeren en analyseren
 • Voldoen aan onze bedrijfs- en sociale verplichtingen voor verantwoord zakelijk gedrag en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
 • Onze fundamentele rechten uitoefenen in de EU op grond van de artikelen 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten, waaronder ons recht om een bedrijf uit te oefenen en ons eigendomsrecht

1.3 Automatische verzameling van persoonsgegevens

Regenesys en haar dienstverlener gebruiken soms cookies, webbakens en andere technologieën om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen tijdens uw online bezoek of via uitgewisselde e-mails. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we u een op maat gemaakte online ervaring bieden, de prestaties, bruikbaarheid en effectiviteit van onze online activiteiten verbeteren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten meten.

1.3.1 IP-adressen

Een IP-adres is een unieke numerieke code die uw computer identificeert wanneer u toegang krijgt tot internet. IP-adressen stellen computers en servers in staat om elkaar te herkennen en met elkaar te communiceren. De IP-adressen van waaruit bezoekers lijken hun berichten te verzenden, worden opgenomen voor IT-beveiligings- en systeemdiagnostische doeleinden. Deze informatie wordt meestal ook in zijn geheel gebruikt voor analyses van het gebruik en de werking van websites.

1.3.2 Cookies

Wanneer u ons online bezoekt, worden meestal cookies geplaatst op uw computer of ander internetgeschikt apparaat. Deze cookies stellen de website in staat om uw computer of apparaat te onthouden en hebben meerdere doeleinden. Als u een melding ontvangt in de vorm van een banner waarin om uw toestemming wordt gevraagd om cookies te plaatsen, als u geen toestemming geeft, zullen we alleen functionele cookies plaatsen (hiervoor is geen toestemming nodig omdat ze uw privacy niet schenden) en analytische cookies die op een privacyvriendelijke manier zijn ingesteld (hiervoor is ook geen toestemming nodig). Cookies geven ons geen informatie over uw e-mailadres of andere informatie die naar u kan worden herleid. We gebruiken de informatie om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en trends in de geografische herkomst van onze bezoekers te bepalen, niet om individuele bezoekers te identificeren.

1.3.3 Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics door Regenesys is te vinden op de officiële website van Google Analytics. Om websitebezoekers meer keuzes te geven over hoe Google Analytics hun gegevens verzamelt, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met de Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics moet worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalyse services wordt gestuurd.

1.3.4 Webbakens

Een webbaсon is een kleine afbeelding op een webpagina waarmee bepaalde informatie van uw computer kan worden verzameld, zoals uw IP-adres, de tijd waarop de inhoud werd bekeken, het type browser en de aanwezigheid van cookies die eerder door dezelfde server zijn geplaatst. Regenesys gebruikt webbakens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren. U kunt bepaalde webbakens uitschakelen door de cookies te weigeren die hiervoor moeten worden geplaatst. Wanneer u de website bezoekt, kan het webbaсon uw IP-adres nog steeds registreren, maar u bent een anonieme bezoeker en er wordt geen informatie van cookies opgeslagen. In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicatie volgen we de acties van ontvangers via ingebedde links in de berichten, zoals e-mail open rates. We verzamelen deze informatie om de interesses van onze gebruikers te begrijpen en de gebruikerservaring van toekomstige bezoekers te verbeteren.

1.3.5 Location-based tools

Regenesys verzamelt en gebruikt de geografische locatie van uw computer of mobiele apparaat. Deze locatiegegevens worden verzameld om u te voorzien van informatie over diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn op basis van uw geografische locatie, zoals op locatie gebaseerde subsidieregelingen.

1.4 Social Media Widgets and Applications

Regenesys websites bevatten doorgaans functies om het delen van informatie via toepassingen van derden voor sociale media mogelijk te maken. Deze sociale media toepassingen verzamelen en gebruiken informatie die u hen verstrekt. De persoonsgegevens die u via dergelijke sociale media toepassingen verstrekt, worden vaak verzameld en gebruikt door andere leden van de sociale media toepassing in kwestie. Dergelijke interacties worden beheerst door de privacyverklaringen van de bedrijven die deze toepassing aanbieden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor die bedrijven of de manier waarop ze uw informatie gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van de derde partij.

1.5 Kinderen

We zijn ons bewust van het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, vooral wanneer ze toegang hebben tot internet. Onze websites zijn daarom niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op bezoekers jonger dan zestien jaar. Ons beleid is om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over iemand jonger dan zestien jaar, behalve in verband met de uitvoering van een bedrijfsdienstencontract.

2. Delen en overdragen van persoonsgegevens

Regenesys zal uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit nodig is voor onze legitieme professionele en zakelijke doeleinden, om te reageren op verzoeken van bezoekers, en/of als dit wettelijk of professioneel verplicht of toegestaan is. Regenesys geeft geen persoonsgegevens door die door u zijn verstrekt aan derden voor hun eigen direct marketingdoeleinden.

3. Vrij om te weigeren

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar we kunnen u om bepaalde persoonsgegevens vragen zodat we u aanvullende informatie over onze diensten of evenementen kunnen verstrekken. We kunnen ook om toestemming vragen voor bepaalde gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens, die u kunt toestaan of weigeren. Als u akkoord gaat om bepaalde informatiediensten te ontvangen, zoals een digitale nieuwsbrief, kunt u zich op elk moment afmelden met behulp van de instructies die we in alle berichten verstrekken. Als u zich wilt afmelden voor een informatiedienst, zullen we proberen uw gegevens tijdig te verwijderen, maar we hebben mogelijk aanvullende informatie nodig om uw verzoek te kunnen verwerken. Als u niet wilt dat uw activiteiten worden gevolgd door cookies wanneer u onze website gebruikt, kunt u uw browser instellen om alle cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Zie ook de sectie ‘Cookies’ hierboven. Als u echter ervoor kiest om alle cookies te weigeren, kan dit ertoe leiden dat bepaalde delen van onze websites niet goed functioneren.

4. Uw rechten

Wanneer Regenesys uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • Toegang en rectificatie: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Dit wordt ook wel een “toegangsverzoek” genoemd. Als we akkoord gaan dat we verplicht zijn om u toegang te geven tot uw persoonsgegevens, zullen we dit kosteloos doen. Voordat we u toegang geven, kunnen we u vragen om een bewijs van identiteit en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat we uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Als de informatie die we over u hebben onjuist is, heeft u het recht om ons te vragen om eventuele onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
 • Bezwaar tegen verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als we deze niet langer mogen gebruiken.
 • Andere rechten: Daarnaast heeft u mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als we deze te lang bewaren, om de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken en/of om kopieën van de informatie die we over u hebben in elektronische vorm aan te vragen. U kunt een verzoek bij ons indienen via info@regenesys.nl om gebruik te maken van deze rechten. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en professionele regelgeving, zullen we dan alles redelijkerwijs en praktisch mogelijk doen om aan uw verzoek te voldoen.

5. Beveiliging en integriteit van gegevens

Regenesys heeft passende beveiligingsmaatregelen en procedures getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Ondanks de beste inspanningen van Regenesys kan beveiliging tegen alle bedreigingen niet worden gegarandeerd. We zullen er alles aan doen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot diegenen die een goede reden hebben om hiervan op de hoogte te zijn. De personen aan wie we toegang tot deze gegevens geven, zijn verplicht tot geheimhouding. We nemen ook alle redelijke stappen om persoonsgegevens alleen zo lang te bewaren als nodig is om te voldoen aan een verzoek van een betrokkene, ii) als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne zakelijke of beleidsverplichtingen, of iii) totdat de betrokkene verzoekt om verwijdering van de informatie. De duur van de opslag van de gegevens hangt af van de specifieke aard van de informatie en de omstandigheden waarin deze is verzameld.

6. Links naar andere websites

We willen erop wijzen dat de Regenesys website links naar andere websites kan bevatten, waaronder die van samenwerkingspartners en onze klanten. Zij zijn gebonden aan hun eigen privacyverklaringen, die verschillen van deze privacyverklaring. Daarom raden we gebruikers aan zich vertrouwd te maken met het specifieke privacybeleid van elke website die ze bezoeken voordat ze persoonlijke gegevens verstrekken.

7. Wijzigingen in deze Verklaring

Regenesys kan deze privacyverklaring wijzigen. In geval van wijzigingen in deze privacyverklaring, wordt de datum na “Laatst gewijzigd” onderaan deze pagina bijgewerkt. Eventuele wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring die u aangaan, worden aan u gecommuniceerd via een geschikt kanaal, gebaseerd op de manier waarop we normaal met u communiceren.

8. Vragen over en handhaving van ons beleid

Regenesys zet zich in voor de bescherming van de online privacy van uw persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe we uw persoonsgegevens beheren, neem dan contact met ons op via info@regenesys.nl. U kunt dit adres ook gebruiken om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die u heeft over onze privacyverklaring. Regenesys heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail op info@regenesys.nl. U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. Regenesys BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen onze organisatie is de functionaris gegevensbescherming verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving, inclusief de verplichting om informatie te verstrekken en het uitoefenen van rechten.