NIEUWE ECONOMIE

Energie oplossingen voor vastgoedsectoren

In reactie op congestie op het elektriciteitsnet en verplichtingen voor bedrijven, organisaties, monumenten, en commercieel en overheidsvastgoed op het gebied van toekomstbestendige energievoorzieningen, heeft Regenesys een partnerschap ontwikkeld voor Toekomstbestendige Energieoplossingen speciaal voor deze sectoren.

In Nederland moeten deze vastgoedsectoren met een grootschalige netwerkverbinding en een dakoppervlakte van 2.000 m2 of meer sinds 1 juli 2023 kunnen aantonen dat ze voorzieningen hebben getroffen voor een toekomstbestendige energievoorziening. Op 1 december 2023 moeten ze aan de overheidsinstantie melden of ze voldoen aan de verplichtingen. Zo kan bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op het dak en het aansluiten van een warmtepomp verplicht zijn. Soortgelijke verplichtingen kunnen ook in andere Europese landen gelden. Wij kunnen u informeren over de regelgeving en oplossingen.

Helaas gebeurt het tegenwoordig regelmatig dat bedrijven en organisaties geen grootschalige elektriciteitsnetverbinding krijgen. De financiële schade voor hen is enorm. Het internationale partnerschap van hoogwaardige en gespecialiseerde bedrijven opgezet door Regenesys kan een (indien gewenst integrale en sleutelklare) oplossing regelen voor uw energiebehoeften.

Wilt u de juiste energievoorziening tijdig en voorbereid zijn op de toekomst voordat het te laat is?

Neem op tijd contact met ons op om boetes te voorkomen of zelfs de sluiting van uw panden te voorkomen.

Toekomstbestendige Energieoplossingen

Via het programma van Stichting Het Kan Wel! is het voor ons meer dan duidelijk geworden dat de economie binnenkort een ingrijpende transitie moet ondergaan om een wereldwijde economische ineenstorting te voorkomen.

Als de economie doorgaat met het beschadigen van de natuur en de samenleving, zal de economische schade op korte termijn de mondiale economie overschrijden.

De gevolgen hiervan zullen dan ook iedereen treffen, rijk en arm.
Niet alleen de stichting en Regenesys zien dit gevaar. Steeds meer economen en financiële experts vrezen dit.

Een van hen is de president van DNB (De Nederlandsche Bank) Klaas Knot.