PRIVACY

Regenesys respecteert jouw privacy

AVG Privacyverklaring persoonsgegevens Regenesys BV

REGENESYS vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd te waarborgen en verbindt zich tot een juiste bescherming en gebruik van persoonlijke informatie die online wordt verzameld (hierna te noemen: persoonsgegevens).

Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig door online bezoekers worden verstrekt om hiermee deze personen informatie te verstrekken en/of diensten te kunnen aanbieden.

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. 

 

 1. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer jij ervoor kiest om deze te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je ons mailt of je aanmeldt voor bepaalde diensten. In sommige gevallen heb je al eerder persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om jouw bedrijfsprofiel op te bouwen of aan te vullen, eventueel in combinatie met informatie die wij al over jouw bedrijf hebben. Zo kunnen wij jou specifieke diensten aanbieden.

Je kunt ervoor kiezen u op de website van REGENESYS je aan te melden voor de nieuwsbrief of de online Quick Scan in te vullen en daarbij naast bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben ontvangen, indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om jouw bezoek aan onze website zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.

In sommige gevallen waarin jij je voor bepaalde diensten aanmeldt zoals het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief, slaan wij jouw e-mailadres tijdelijk op totdat wij via e-mail een bevestiging van jou ontvangen. 

1.2 Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?
In principe verzamelt REGENESYS uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om aan jouw verzoek te voldoen. Wanneer wij aanvullende, optionele gegevens verzamelen, stellen wij jou hiervan op de hoogte op het moment dat wij op het punt staan dit te doen.
De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als je onze website bezoekt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Jouw interesses en voorkeuren
 • Social media-naam
 • Informatie over jouw surf- en kijkgedrag en eventueel locatie en andere cookie-informatie.

De privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staat ons toe om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben.

Daarnaast zijn we volgens deze wetgeving verplicht jou te vertellen wat deze grond is. We verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een contract: wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een contract na te komen; 
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij het indienen van een subsidieaanvraag, het bijhouden van een subsidieprojectadministratie of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie; 
 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang jouw belangen niet zwaarder wegen; of
 • Jouw toestemming: In sommige gevallen zullen we jou om specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen op deze manier als jij daarmee akkoord gaat. Je kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met REGENESYS via info@regenesys.nl.

Voorbeelden van de hierboven genoemde ‘gerechtvaardigde belangen’ zijn onder meer:

 • Informatie en/of diensten aanbieden aan personen die onze website bezoeken.
 • Fraude of criminele activiteiten voorkomen en onze IT-systemen beschermen. 
 • De bezoeker een online ervaring op maat bieden en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en

    effectiviteit van onze online activiteiten verbeteren. 

 • Onze marketingactiviteiten uitvoeren en analyseren.
 • Voldoen aan onze bedrijfsverplichtingen en onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk 

 verantwoord ondernemen en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

 • Het uitoefenen van onze grondrechten in de EU op grond van artikel 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten, met inbegrip van onze vrijheid van ondernemerschap en ons recht op eigendom.

 

1.3 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
REGENESYS en haar serviceprovider maken soms gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen tijdens jouw online bezoek of via e-mails die worden uitgewisseld. Door deze informatie te verzamelen, kunnen wij jou een online ervaring op maat bieden, de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van onze online activiteiten verbeteren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten meten.

 

1.3.1 IP-adressen
Een IP-adres is een unieke numerieke code waarmee jouw computer wordt geïdentificeerd wanneer jij het internet op gaat. Dankzij IP-adressen kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. De IP-adressen vanaf waar bezoekers hun berichten lijken te verzenden, worden geregistreerd ten behoeve van IT-beveiliging en systeemdiagnose. Deze informatie zal doorgaans ook integraal worden gebruikt voor analyses van het gebruik en functioneren van websites.

 

1.3.2 Cookies
Wanneer jij ons online bezoekt, worden er doorgaans cookies op jouw computer of ander apparaat met internettoegang geplaatst. Deze cookies stellen de website in staat jouw computer of apparaat te onthouden en dienen meerdere doelen.

Wanneer je een melding in de vorm van een banner krijgt waarin jouw toestemming wordt gevraagd om cookies te mogen plaatsen geldt, dat als je geen toestemming geeft, wij alleen functionele cookies plaatsen (hiervoor is geen toestemming vereist, omdat deze geen inbreuk maken op jouw privacy) en analytische cookies die privacy-vriendelijk zijn ingesteld (ook hiervoor is geen toestemming nodig). 

Cookies geven ons op zich geen informatie over jouw e-mailadres of andere tot jou herleidbare informatie. De informatie gebruiken wij om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en trends op het gebied van de geografische herkomst van onze bezoekers vast te kunnen stellen, en niet om individuele bezoekers te identificeren.

1.3.3 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics door Regenesys vind je hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Om websitebezoekers meer keuzes te geven over hoe Google Analytics hun gegevens verzamelt, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics moet worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat er informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten wordt gestuurd.

1.3.4 Web beacons
Een web beacon is een kleine afbeelding op een webpagina waarmee bepaalde gegevens van jouw computer kunnen worden verzameld, zoals jouw IP-adres, het tijdstip waarop de content is bekeken, het type browser en de aanwezigheid van cookies die eerder door dezelfde server zijn geplaatst. Regenesys gebruikt web beacons uitsluitend conform de toepasselijke wetgeving, om bijvoorbeeld de totale bezoekersstatistieken te verzamelen en om cookies te beheren.

Bepaalde web beacons kun je uitschakelen door de cookies te weigeren die hiervoor geplaatst moeten worden. Als je de website bezoekt, kan de web beacon nog steeds jouw IP-adres registeren, maar je bent dan een anonieme bezoeker en er wordt geen informatie uit cookies opgeslagen.

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere mededelingen volgen we de acties van ontvangers via ingebedde links in de berichten, zoals het percentage geopende e-mails. Wij verzamelen deze informatie om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om de gebruikerservaring van toekomstige bezoekers te verbeteren.

1.3.5 Locatiegebaseerde tools
Regenesys verzamelt en gebruikt de geografische locatie van uw computer of mobiele apparaat. Deze locatiegegevens worden verzameld om jou informatie aan te bieden over diensten waarvan wij denken dat deze op basis van jouw geografische locatie interessant voor jou zijn, zoals locatiegebonden subsidieregelingen.

 

1.4 Social media-widgets en -toepassingen
De websites van Regenesys bevatten doorgaans functionaliteiten om het delen van informatie via social media-toepassingen van derden mogelijk te maken. Deze social media-toepassingen verzamelen en gebruiken informatie die jij hen verstrekt. De persoonsgegevens die jij via dergelijke social media-toepassingen verstrekt, worden vaak verzameld en gebruikt door andere leden van de betreffende social media-toepassing. Dergelijke interacties vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die deze toepassing verstrekken. Wij hebben geen controle over en dragen geen verantwoordelijkheid voor die bedrijven of de manier waarop zij uw informatie gebruiken. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring van de derde partij.

 

1.5 Kinderen
Wij zijn ons bewust van het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, in het bijzonder wanneer zij zich op het internet begeven. Onze websites zijn dan ook niet bewust ontworpen voor of gericht op bezoekers van onder de zestien. Ons beleid is om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan zestien jaar, behoudens in verband met de uitvoering van een overeenkomst voor zakelijke dienstverlening.

 

 1. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Regenesys zal jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze gerechtvaardigde professionele en zakelijke doeleinden, om aan verzoeken van bezoekers te voldoen en/of als dit wettelijk of op grond van beroepsvoorschriften verplicht of toegestaan is. Regenesys geeft door de jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing.

 

 1. Keuzeopties
  In principe ben je niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het kan voorkomen dat wij jou om bepaalde persoonsgegevens vragen zodat wij jou van aanvullende informatie over onze diensten of evenementen kunnen voorzien. Ook kunnen wij om toestemming vragen voor bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, waarbij jij dit kan toestaan of weigeren. Als jij instemt met het ontvangen van bepaalde (informatie)diensten zoals een digitale nieuwsbrief, dan kun jij je hiervoor op elk moment afmelden met behulp van de instructies die wij in alle berichten meesturen. Als jij je wilt afmelden voor een (informatie)dienst, zullen wij proberen jouw gegevens tijdig te verwijderen, maar mogelijk hebben wij aanvullende informatie nodig om jouw verzoek te kunnen verwerken.

Als jij bij het gebruik van onze website niet via cookies wilt worden gevolgd, kun je jouw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat je een bericht krijgt wanneer een cookie wordt verstuurd. Zie hiervoor ook bovenstaande paragraaf over ‘Cookies’. Als je ervoor kiest om alle cookies te weigeren, kan dit echter tot gevolg hebben dat bepaalde delen van onze websites niet goed functioneren.

 

 1. Jouw rechten
  Als Regenesys jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je de volgende rechten:
 • Inzage en rectificatie: jij hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit wordt ook wel een ‘Inzageverzoek’ genoemd. Als wij het ermee eens zijn dat we verplicht zijn om jou inzage in jouw persoonsgegevens te geven, zullen wij dit gratis doen. Voordat we jou inzage geven, kunnen we jou vragen om een identiteitsbewijs te overleggen en om voldoende informatie over jouw interacties met ons, zodat we jouw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Als de informatie die wij over jou hebben onjuist is, heb je het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in de persoonsgegevens te rectificeren. 
 • Bezwaar tegen verwerking: jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons indien wij deze niet meer mogen gebruiken.
 • Overige rechten: daarnaast kun je het recht hebben om jouw persoonsgegevens te laten wissen als wij deze te lang bewaren, de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken en/of om kopieën te verzoeken van de informatie die wij in elektronische vorm over jou bewaren.

Via info@regenesys.nl kun je een verzoek bij ons indienen om van deze rechten gebruik te maken. Voor zover de toepasselijke wetgeving en beroepsvoorschriften dit toelaten, zullen wij dan alles doen wat redelijkerwijs en praktisch mogelijk is om aan jouw verzoek te voldoen.

 

 1. Veiligheid en integriteit van gegevens
  REegenesys heeft passende beveiligingsmaatregelen en procedures ingesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Ondanks uiterste inspanningen van Regenesys kan beveiliging tegen alle bedreigingen niet worden gegarandeerd. Wij zullen al het mogelijke doen om toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot diegenen die er kennis van moeten hebben. De personen die wij toegang geven tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

Wij nemen ook alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren i) als nodig is om te voldoen aan het verzoek van een betrokkene, ii) als nodig is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne bedrijfs- of beleidsverplichtingen, of iii) totdat de betrokkene vraagt om de informatie te wissen. Hoe lang de gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de specifieke aard van de informatie en de omstandigheden waarin de informatie is verzameld.

 

 1. Links naar andere websites
  Wij willen jou erop wijzen dat de website van Regenesys links kan bevatten naar andere websites, waaronder websites van samenwerkingspartners en onze klanten. Deze zijn gebonden aan hun eigen privacyverklaringen, die van de onderhavige privacyverklaring afwijken. Daarom raden wij gebruikers aan om bij iedere website die zij bezoeken kennis te nemen van het specifieke privacybeleid alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

 

 1. Wijzigingen in deze verklaring
  Regenesys kan deze privacyverklaring aanpassen. Bij wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de datum achter “Laatst gewijzigd” onderaan deze pagina geactualiseerd. Alle wijzigingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring die op jou van invloed zijn, zullen aan jou worden gecommuniceerd via een geschikt kanaal, op basis van de manier waarop we normaal gesproken met jou communiceren.

 

 1. Vragen over en handhaving van ons beleid
  Regenesys verbindt zich ertoe de online privacy van jouw persoonsgegevens te beschermen. Bij vragen of opmerkingen over hoe wij jouw persoonsgegevens beheren, kun je contact met ons opnemen via info@regenesys.nl. Via dit adres kun je ons ook informeren over zorgen die je wellicht hebt met betrekking tot onze privacyverklaring.

 

Regenesys heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@regenesys.nl

 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die belast is met de bescherming van persoonsgegevens. Regenesys BV is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Binnen onze organisatie is de functionaris voor gegevensbescherming belast met de naleving van de privacywetgeving, waaronder de informatieplicht en de uitoefening van rechten. 

 

AVG Privacyverklaring persoonsgegevens Regenesys BV, Laatst gewijzigd: 07-10-2020.

Credits

Het logo van Regenesys is eigendom van Regenesys B.V.
De logo’s van Tree of life en Het Kan Wel! zijn eigendom van stichting Het Kan Wel!

Foto’s zijn beschikbaar gemaakt door Unsplash, Pixabay en Freepik, of zijn gemaakt in opdracht van stichting Het Kan Wel!.
Op alle content van Regenesys en stichting Het Kan Wel! ligt auteursrecht en deze mag niet zonder schriftelijke permissie gekopieerd worden.

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

 

Stichting Het Kan Wel! heeft veel kennis over onder andere new business development die kan bijdragen aan de toekomstbestendige economie. Regenesys is gebaseerd op het gedachtengoed van stichting Het Kan Wel!. Daarom steunen we van harte het crowdfundprogramma Tree of life en het Integraal Transitie Programma van de stichting.

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen, we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

Stichting Het Kan Wel! heeft veel kennis over onder andere new business development die kan bijdragen aan de toekomstbestendige economie. Regenesys is gebaseerd op het gedachtengoed van stichting Het Kan Wel!. Daarom steunen we van harte het crowdfundprogramma Tree of life en het Integraal Transitie Programma van de stichting.

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen,
we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.