DOELGROEPEN

Onze doelgroepen: 

We bedienen een breed scala van bedrijven en organisaties die positieve impact willen maken en de toekomstbestendige transities accelereren.
Van startups en scale-ups tot gevestigde bedrijven, wij staan voor je klaar.
Lees op deze pagina meer over onze focus en sectoren.

 

New Business Development & Consultancy, Subsidies en Cofinanciering

Met ons complete pakket aan dienstverlening voor innovatieve bedrijven en organisaties bedienen we iedere zakelijke partij die serieus werk maakt van toekomstbestendige transities. Van klein tot groot, van startup tot gevestigd bedrijf, van de maakindustrie tot de dienstverlening, van de bouwnijverheid tot de transportsector.

New Business Development & Consultancy, Subsidies en Cofinanciering

Met ons complete pakket aan dienstverlening voor innovatieve bedrijven en organisaties bedienen we iedere zakelijke partij die serieus werk maakt van toekomstbestendige transities. Van klein tot groot, van startup tot gevestigd bedrijf, van de maakindustrie tot de dienstverlening, van de bouwnijverheid tot de transportsector.

Innovaties:

Het codewoord is NIEUW.
De focus ligt op de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en productieprocessen.
Nieuw in Nederland, nieuw in Europa, of nieuw wereldwijd.
Voor het MKB (tot 250 fte aan werknemers, omzet € 50M max) zijn er genoeg mogelijkheden om innovaties praktisch en financieel haalbaar te maken.

Transitie Innovaties

Investeringen in innovatieve energie opwek, energieopslag en energiedistributie, energiebesparing, bijvoorbeeld met LED verlichting, warmte-oplossingen, aqua-en zonthermie, isolatie (beglazing, vloeren, wanden, daken), energiezuinige installaties, elektrische transportmiddelen, installaties ter vermindering van het waterverbruik, productieapparatuur voor biobased producten, apparatuur voor schoon produceren, productie apparatuur ter voorkoming van broeikasgas emissies en nuttige CO2 toepassing, product regeneratie apparatuur, schoon water productie, datacenters met inpandig eigen schone baseload energie productie, besparingen door toepassing van Artificial Intelligence en digitaliseringen.

Expertises:

Wij bedienen onder andere (maar niet exclusief):
1. Bedrijven in de energiesector en industriële productie;
2. Bedrijven in water, (-winning, -distributie, -beheer, -behandeling);
3. Bedrijven in de afvalinzameling en recycling;
4. Bedrijven in de bouwnijverheid en de installatietechniek;
5. Groothandel, detailhandel, horeca en recreatie;
6. Vervoer- en opslagbedrijven;
7. Uitgeverijen, film/tv/radio producenten;
8. Hightech,Telecom, Datacenters en ITC bedrijven;
9. Architecten en technische adviesbureaus;
10. Vastgoed bedrijven;

Bij bedrijven onder 1 t/m 4, 8 en 9 komt veelal innovatie voor die in aanmerking kan komen voor subsidie. Voor innovatie ofwel R&D samenwerking tussen bedrijven zijn vaak subsidietenders beschikbaar (regionaal, landelijk en Europees). Daarnaast kunnen deze bedrijven subsidie verkrijgen voor hun toekomstbestendige investeringen.
Bij de andere sectoren/branches gaat het bij subsidies doorgaans uitsluitend om investeringen in energiebesparing, duurzaamheid en milieu en niet om subsidies voor eigen innovaties.

Bellen

Geef gerust een belletje;
We horen je graag!

Email

Liever digitaal? Stuur ons een mail, we komen snel bij je terug.

Adres

Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde

Postbus 227, 9350AE Leek

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

 

Stichting Het Kan Wel! heeft veel kennis over onder andere new business development die kan bijdragen aan de toekomstbestendige economie. Regenesys is gebaseerd op het gedachtengoed van stichting Het Kan Wel!. Daarom steunen we van harte het crowdfundprogramma Tree of life en het Integraal Transitie Programma van de stichting.

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen, we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

Stichting Het Kan Wel! heeft veel kennis over onder andere new business development die kan bijdragen aan de toekomstbestendige economie. Regenesys is gebaseerd op het gedachtengoed van stichting Het Kan Wel!. Daarom steunen we van harte het crowdfundprogramma Tree of life en het Integraal Transitie Programma van de stichting.

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen,
we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.