DOELGROEPEN

Onze doelgroepen: 
We bedienen een breed scala van bedrijven die positieve impact willen maken en de duurzame ontwikkelingsdoelen accelereren.
Van startups en scale-ups tot gevestigde bedrijven, wij staan voor je klaar.
Lees op deze pagina meer over onze focus en sectoren.

Duurzame innovatie

We richten ons exclusief op bedrijven die een bijdrage leveren aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, door bijvoorbeeld innovatieve producten, diensten of programmatuur te ontwikkelen, en/of door te investeren in eigen innovaties, bedrijfsmiddelen, en nieuwe afzetmarkten.

Duurzame innovatie

We richten ons exclusief op bedrijven die een bijdrage leveren aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, door bijvoorbeeld innovatieve producten, diensten of programmatuur te ontwikkelen, en/of door te investeren in eigen innovaties, bedrijfsmiddelen, en nieuwe afzetmarkten.

Gelijke kansen voor grote én kleine bedrijven:
Om een eerlijke speelveld te creëren bedienen wij niet alleen gevestigde bedrijven en innovatie familiebedrijven, maar schenken ook extra aandacht aan jonge MKB bedrijven (startups en scale ups) zodat ook zij hun innovaties de wereld in kunnen brengen.

Subsidies, Advies, Samenwerkingen:
Met alle mogelijkheden voor subsidies, co-financieringen, fiscale regelingen, en innovatieve samenwerkingen bedienen we een breed scala aan bedrijven die duurzaam willen innoveren. Van klein tot groot, van de maakindustrie tot de dienstverlening, van de bouwnijverheid tot de transportsector.

Gelijke kansen voor grote én kleine bedrijven:
Om een eerlijke speelveld te creëren bedienen wij niet alleen gevestigde bedrijven en innovatie familiebedrijven, maar schenken ook extra aandacht aan jonge MKB bedrijven (startups en scale ups) zodat ook zij hun innovaties de wereld in kunnen brengen.

Innovaties:

Het codewoord is NIEUW.
De focus ligt op de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en productieprocessen.
Nieuw in Nederland, nieuw in Europa, of nieuw wereldwijd.
Vooral voor het MKB (tot 250 fte aan werknemers, omzet € 50M max) zijn specifieke subsidieprogramma’s beschikbaar.

Verduurzaming

Investeringen in energiebesparing, bijvoorbeeld met LED verlichting, warmtepompen, zon-PV, zonthermie, isolatie (beglazing, vloeren, wanden, daken), energiezuinige installaties, elektrische transportmiddelen, installaties ter vermindering van het waterverbruik, productieapparatuur voor biobased producten, apparatuur voor duurzamer produceren, productie apparatuur ter voorkoming van CO2 emissies en nuttige CO2 toepassing, hervormers voor waterstofproductie, brandstofcellen en energieopslagsystemen

Expertises:

Wij bedienen onder andere (maar niet exclusief):
1. Bedrijven in de energiesector
2. Bedrijven in water, (-winning, -distributie, -beheer, -behandeling);
3. Bedrijven in de afvalinzameling en recycling;
4. Bedrijven in de bouwnijverheid;
5. Groothandel en detailhandel;
6. Vervoer- en opslagbedrijven;
7. Horeca en recreatie;
8. Uitgeverijen, film/tv/radio producenten;
9. Telecom, ITC bedrijven;
10. Financiële instellingen;
11. Vastgoed bedrijven;
12. Zakelijke dienstverlening;
13. Architecten en technische adviesbureaus;
14. Verhuur en leasebedrijven;
15. Gezondheidszorg (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, dierenartsen, etc);
16. Bedrijven in de maakindustrie;

Bij bedrijven onder 1 t/m 4, 9, 12, 13 en 16 komt veelal innovatie voor die in aanmerking kan komen voor subsidie. Voor innovatie ofwel R&D samenwerking tussen bedrijven zijn vaak subsidietenders beschikbaar (regionaal, landelijk en Europees). Daarnaast kunnen deze bedrijven subsidie verkrijgen voor hun duurzame investeringen.
Bij de andere sectoren/branches gaat het bij subsidies doorgaans uitsluitend om investeringen in energiebesparing, duurzaamheid en milieu en niet om subsidies voor eigen innovaties.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor subsidies?

Vul in 5 minuten tijd de gratis quickscan in, we komen snel bij je terug.

Wil jij duurzaam innoveren en je bedrijf naar het volgende niveau brengen? Er zijn talloze mogelijkheden waarmee we je kunnen helpen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Gratis Quickscan

Vul in 5 minuten tijd de gratis quickscan in. We komen snel bij je terug!

Bellen

Geef gerust een belletje;
We horen je graag!

Email

Liever digitaal? Stuur ons een mail, we komen snel bij je terug.

Adres

Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde

Postbus 227, 9350AE Leek

Nieuwsbrief

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

 

Wij steunen het integrale ecosysteem regeneratieprogramma:
Tree of life.

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen, we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.

Versnellers van toekomstbestendige transities

info@regenesys.nl
Menso Altingweg 3,
9765BE Paterswolde
KVK: 80167829
Privacy en credits

Wij steunen het integrale ecosysteem regeneratieprogramma: Tree of life.
We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen,
we vertellen graag over de vele mogelijkheden waarop ook jij dit programma kunt steunen.