Eerste call EFRO Oost open voor innovatieve samenwerkingsprojecten vanaf 15 september

Op 18 mei 2022 is in Deventer het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland gepresenteerd. Regenesys was er bij. De eerste openstelling is gepland op 15 september 2022.

In de periode t/m 2027 voeren de provincies Overijssel en Gelderland het EFRO-programma Oost NL uit met een budgetomvang van € 126 miljoen. De inzet is om met dit geld slimme en groene investeringen in de regionale economie te verankeren. Door innovatie in het mkb te stimuleren en het stimuleren  door samenwerking van mkb-ers onderling, met grote bedrijven en/of met kennisinstellingen. EFRO Oost is dus een innovatieprogramma én een samenwerkingsprogramma. Binnen het programma ligt de focus bij prioriteiten op het gebied van een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Er worden activiteiten ondersteund gericht op innovatie (slimmer) en energietransitie (groener). In dit programma zijn er ook meer mogelijkheden voor demonstratieprojecten (innovaties gericht op hogere TRL’s ) en het groene deel richt zich meer op de energietransitie. Specifieker gedefinieerd als ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’. Deze openstelling is bedoeld voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor zowel ‘een slimmer Europa’ als ‘een groener Europa’. De eerste openstelling voor demonstratieprojecten volgt eind 2022 of begin 2023.  Hierna volgen nog regelmatig openstellingen door de jaren heen.  De komende decennia staan in het teken van omvangrijke en steeds sneller op elkaar volgende transities zoals: de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering, en de verschuiving van produceren naar het leveren van diensten. Andere uitdagingen zijn bijvoorbeeld internationalisering en sociale innovatie. Deze transities vormen een uitdaging, maar zijn ook een economische kans waarop Oost-Nederland kan inspelen om haar concurrentiepositie te versterken.  Oost Nederland wil MKB ondernemers uitdagen en ondersteunen om sneller te innoveren en meer inkomsten te halen uit nieuwe producten en processen én aan te laten sluiten op de kennisinfrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met overheid, onderwijs, ondernemers en burgers (de quadrupel helix).

Wij roepen MKB ondernemers in Overijssel en Gelderland met innovatieve ideeën op met ons in gesprek te gaan om te bekijken of we gezamenlijk tot kwalificerende samenwerkingsprojecten kunnen komen. Stuur een mail naar info@regenesys.nl, dan neemt Onno van der Kuip contact met jullie op.

 

Related Posts

Leave a Reply