Subsidie voor R&D-samenwerkingsporjecten

Op 1 juni 2022 opent het loket voor indienen van subsidieaanvragen MIT R&D Samenwerkingsprojecten. Deadline voor deze tender is 13 september 2022.

Een MIB ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, dat gericht is op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Wanneer er sprake is van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB ondernemingen (elk voor eigen rekening en risico), dan kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Projectduur is maximaal 24 maanden. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, maximaal € 350.000 per project.

De tender kent 4 wegingsfactoren:

Vernieuwing: Het project krijgt meer punten naarmate er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht.

Economische waarde: het project krijgt meer punten naarmate er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D-samenwerkingsverband of de Nederlandse economie.

Kwaliteit samenwerking: het project krijgt meer punten naarmate de kwaliteit van de R&D-samenwerking hoger is  (complementariteit , capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie).

Positieve impact: het project krijgt meer punten naarmate er meer positieve impact wordt gerealiseerd binnen een of meer van de topsectoren programma’s.

Aanvragen kan via het landelijke loket of via de regionale loketten, afhankelijk van de focus van het project en de locatie waar de aanvragers gevestigde zijn.

Het is belang samen met ons je projectidee te bespreken om de kansen voor een aanvraag vooraf goed in te schatten.

Mail naar info@regenesys.nl voor het maken van een bel/teams afspraak.

Related Posts

Leave a Reply