Opening Subsidieloket Kansen voor West III

Op 1 juni 2022 opent het subsidieloket voor aanvragen Kansen voor West III.

Voor innovatieve projecten in West-Nederland kan binnenkort weer EFRO subsidie worden aangevraagd. De komende vier jaar is er twee keer per jaar een openstellingsmoment voor diverse calls. De eerste ronde voor het indienen van aanvragen start op 1 juni 2022.  Kansen voor West III is het economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. In de periode van 2022 tot en met 2029 is er een budget van 237 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt 200 miljoen euro bij en 37 miljoen euro komt uit rijkscofinanciering. Projecten lopen maximaal tot en met 2029.

De openstellingen (voor aanvragen) richten zich de komende jaren op zes specifieke doelstellingen:

  1. innovatie (Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën)
  2. energie-efficiëntie (Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot)
  3. hernieuwbare energie (Bevorderen van Hernieuwbare Energie)
  4. energiesystemen (Ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag)
  5. circulaire economie (Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie)
  6. duurzame stedelijke ontwikkeling (Bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden)

Related Posts

Leave a Reply