Subsidie voor vermindering van CO2-uitstoot

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling stimuleert Minister Eric Wiebes de vermindering van CO2-uitstoot.

In 2050 moet Nederland 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2030 moet er al een afname van 49% zijn. Dat staat in het klimaatakkoord. De SDE++ is een verbreding van de voormalige SDE+ en draagt bij aan deze doelen.

Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie – bijvoorbeeld uit wind, zon en water – ook andere vormen van CO2-reductie zoals aquathermie, daglichtkas, ondiepe geothermie, grootschalige elektrische boilers of warmtepompen en waterstofproductie door elektrolyse. De categorie hernieuwbare warmte omvat helaas nog steeds verbranding van houtpellets, ondanks waarschuwingen vanuit de wetenschap dat hiermee feitelijk juist CO2-uitstoot plaatsvindt en daarnaast ook uitstoot van fijnstof, hetgeen volledig in strijd is met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Regenesys zal geen greenwashers ondersteunen bij hun plannen om biomassa en houtpellets te verbranden, terwijl deze juist grondstoffen zijn voor vergroening van de chemie.

De SDE++ 2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur.
Het budget is € 5 miljard.

De regeling kent vier fases. De manier van rangschikken zorgt voor een efficiënte inzet van budget. RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

In de eerste fase kun je alleen projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal € 65/ton CO2 indienen. Vervolgens staat de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 300/ton CO2.

De verwachting is dat het aantal aanvragen het budget van € 5 miljard ruimschoots zal overschrijden.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie of de verminderde uitstoot van CO2.

Als je een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die je gebruikt.
Voor zon-PV bijvoorbeeld is dat 15 jaar.

Voor échte duurzame investeringen begeleidt Regenesys je graag!
Doe de gratis quickscan of neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Related Posts

Leave a Reply