In Dagblad van het Noorden staat te lezen dat veel kleine ondernemers in Noord Nederland geen idee hebben waar ze geld voor investeringen kunnen ophalen, en dat er veel (onvervulde) behoefte is aan samenwerking. Ook wij van Regenesys zien dit, en wel in alle provincies van Nederland. Dit is precies de reden waarom wij Regenesys in het leven hebben geroepen: Om zowel grote als kleine ondernemers een eerlijke kans op het te speelveld geven, en innovaties op gang te brengen door ons netwerk te gebruiken bij het vinden van samenwerkingspartners. Hieronder het artikel van Dagblad van het Noorden, neem vooral contact met ons op als je zelf op zoek bent naar subsidies of samenwerkingen om jouw bedrijf te helpen verduurzamen.

Bron: dagblad van het Noorden – Richold Brandsma • 11 september 2020

Gros mkb’ers verdwaalt in noordelijk financieringslandschap
Het noordelijk subsidie- en financieringslandschap is zo versnipperd dat kleine ondernemers geen idee hebben waar ze geld voor investeringen op kunnen halen.
Er is sprake van een enorme mismatch, zegt Gea Vellinga van Innovatiespotter. Met hulp van artificial intelligence (AI) deelt Innovatiespotter bedrijven in die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid.

Waar heeft ondernemer behoefte aan?
Met studenten van de Hanzehogeschool vroeg Innovatiespotter 3000 noordelijke start-ups en innovatieve bedrijven naar hun behoeftes (op het gebied van financiering, samenwerking en advies).
Uit het onderzoek komt naar voren dat 40 procent van de bedrijven behoefte heeft aan subsidie, 20 procent zoekt een lening.

Jaren geen contact
Van deze bedrijven die op zoek zijn naar subsidies, leningen of investeerders heeft een op de drie al drie jaar geen contact met noordelijke instanties die helpen op het gebied van financiering.

,,Dat is heel veel’’, zegt Vellinga. Volgens haar hebben kleine bedrijven geen idee waar ze terecht kunnen met hun vraag. ,,Stel er is subsidiegeld beschikbaar voor bedrijven die iets doen met AI. Dan kan het best zijn dat een ondernemer dat wel weet, maar dat hij geen idee heeft of hij ervoor in aanmerking komt en waar hij dat dan weer moet aanvragen. Dus gebeurt er niks.’’

Vooral kleintjes lopen geld mis
Het zijn vooral kleine bedrijven die op deze manier veel geld mislopen. ,,Hoe groter een bedrijf wordt, hoe vaker je ziet dat ze mensen in dienst hebben die dat allemaal precies uitzoeken. Een klein bedrijf heeft die capaciteit niet. En vergis je niet, 95 procent van de bedrijven in Nederland bestaat uit minder dan 10 fte.’’

En het geld? ,,Dat blijft liggen’’, zegt Vellinga. ,,Of het komt op de grote hoop. Want grote bedrijven, en zeker ook kennisinstellingen, zijn er uiterst bedreven in om het geld te vinden. Het is zaak om vraag en aanbod hier veel beter op elkaar af te stemmen.’’

Samenwerken? Ja, graag
Uit het onderzoek naar de behoeftes van innovatieve mkb’ers blijkt dan ook dat er grote behoefte bestaat aan samenwerking. Meer dan de helft van de bedrijven is op zoek naar een samenwerkingspartner.
En uiteindelijk is er de klant. Hoe bereikt een klein bedrijf die? Bijna 60 procent van de kleinere ondernemers heeft ook behoefte aan ondersteuning op het gebied van communicatie en marketing, zo blijkt uit het onderzoek.

Subsidies en partners
Waar Innovatiespotter vaststelt dat ondernemers nadrukkelijk de samenwerking zoeken, signaleren Samenwerkingsverband Noord-Nederland en RUG dat ook in hun jaarlijks Innovatiemonitor. Volgens SNN en RUG hebben veel bedrijven moeite met het vinden van geschikte partners.
Ook in de Innovatiemonitor wordt gesteld dat het beeld rondom subsidies negatiever is geworden. Ondernemers zouden meer belemmeringen ondervinden bij het aanvragen van subsidies.

Related Posts

Leave a Reply